VAREGRUPPER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Præambel

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er indgået mellem kunden og Hobitik og er til enhver
tid gældende, medmindre Hobitik og kunden udtrykkeligt har aftalt andet skriftligt.

2. Priser

2.1 Prisen for salgsgenstanden er disse, som på dagen for bestillingens afgivelse er angivet på hjemmesiden,
og er inkl. moms, afgifter, gebyrer – herunder transaktionsgebyrer – og skatter.
2.2 Hobitik tager forbehold for trykfejl i priser og varebeskrivelser.

3. Betaling og ordrebekræftelse

3.1 Du kan betale med Mastercard eller VISA/Dankort.
3.2 Når betalingen er gennemført, modtager du inden for rimelig tid en skriftlig bekræftelse på købet,
hvor nærværende betingelser er en integreret del.
3.3 Beløbet bliver først trukket på når varen afsendes fra Hobitik forretningssted.

4. Levering

4.1 Leveringstiden er angivet under de på hjemmesiden enkelte salgsgenstande.
4.2 Alle salgsgenstande sendes med Post Danmark og leveres på den adresse, som er afgivet ved bestillingen.
For hver forsendelse opkræves Post Danmark fragt på 65 kr. uden omdeling og 95 kr. til addressen, DAO 46 kr. uden omdeling.
4.3 Levering af salgsgenstanden anses for sket, når salgsgenstanden er kommet i køberens besiddelse.

5. Sikkerhed og persondata

5.1 Dit privatliv er vigtigt for Hobitik. Derfor er vores betalingsløsning baseret på SSL-standarden, hvilket
betyder, at de oplysninger, du afgiver i forbindelse med din betaling, er beskyttet ved kryptering.
Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL-standarden almindeligt udbredt og betragtes
som en meget sikker løsning.
136-187445 SLA/ppe
21.10.2015
2.
5.2 For at gennemføre et køb hos Hobitik, har vi brug for personoplysninger med formålet at kunne levere salgsgenstanden til dig.
5.3 Personoplysningerne registreres hos Hobitik og opbevares i 5 år.
5.4 Den til enhver tid værende direktør i Hobitik har adgang til de oplysninger, der er registreret om dig, ligesom direktøren er dataansvarlig.
5.5 Oplysninger som afgivet videregives eller sælges ikke til tredjemand.
5.6 Hobitik indhenter og registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

5.7 Hobitiks persondatapolitik og betingelserne er blevet opdaterede med virkning fra den 24. maj 2018. Begge dele er gjort for at imødekomme de nye juridiske krav i forbindelse med persondataforordningen, der træder i kraft d. 25. maj 2018.

5.8 Dine oplysninger bliver brugt til at sende varer til din adresse, og vi laver statistik til brug i Hobitik.

6. Fortrydelses- og returret

6.1 Ifølge forbrugeraftaleloven har du ret til at fortryde og returnere dit køb senest 14 dage efter, at du har modtaget salgsgenstanden. Fristen på 14 dage løber fra dén dag, hvor du modtager salgs-genstanden i din fysiske besiddelse, jf. punkt 4.3.
6.2 Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. punkt 6.1, gøre Hobitik udtrykkeligt opmærksom på, at du ønsker at fortryde købet.
6.3 Meddelelsen skal sendes til de i punkt 8 angivne kontaktinformationer. Du kan også benytte stan-dardfortrydelsesformularen, som vedlægges din ordrebekræftelse, og som tillige findes online på hjemmesiden.
6.4 Modtager Hobitik fortrydelsen i henhold til nærværende bestemmelse mere end 14 dage efter salgsgenstanden er kommet i din besiddelse, bortfalder fortrydelsesretten.
6.5 Salgsgenstanden skal sendes senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt Hobitik om, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og skal sendes til den i punkt 8 angivne adresse.
6.6 De udgifter, der er forbundet med at sende salgsgenstanden retur, afholdes af dig. Måtte salgsgen-standen gå hændeligt tabt eller blive beskadiget under tilbagetransporten, bærer du risikoen her-for.
6.7 Du hæfter for en eventuel forringelse af salgsgenstandens værdi, såfremt ibrugtagningen heraf ligger ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå salgsgenstandens art og egenskaber samt som led i at afprøve salgsgenstanden. Fortrydelsesretten efter nærværende bestemmelse opretholdes, dog således at Hobitik er berettiget til at modregne forringelsen i det beløb, som tilbagebetales.
6.8 Købesummen bliver tilbageført til din konto senest 14 dage efter datoen, hvor du har meddelt, at du har fortrudt dit køb. Hobitik forbeholder sig dog retten til at tilbageholde købesummen for
3.
salgsgenstanden, indtil salgsgenstanden er modtaget retur, eller indtil du har fremlagt behørigt dokumentation for, at salgsgenstanden er returneret.
6.9 Hobitik er dog berettiget at modregne de i punkt 6.6 og punkt 6.7 nævnte udgifter i salgsgenstan-dens købesum.

7. Reklamationsret

7.1 Du har 2 års reklamationsret for fejl og mangler.
7.2 Vil du påberåbe dig en mangel, skal du give Hobitik meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen.
7.3 Uagtet de i henhold til købelovens mangelsbeføjelser, forbeholder Hobitik sig afhjælpningsretten, herunder retten til at foretage omlevering.
7.4 Rimelig omkostninger til transport efter nærværende bestemmelse afholdes af Hobitik.
7.5 Meddelelse om reklamation skal sendes til de i punkt 8 angivne kontaktoplysninger.

8. Kontaktinformationer

8.1 Hobitik
Holmsøvej 156
9690 Fjerritslev
CVR-nr. 25 81 06 35
E-mail: info@hobitik.dk
Telefonnummer: +45 27 51 91 81

9. Lovvalg og værneting

9.1 Enhver tvist i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret med.

FORTRYDELSESFORMULAR DOWNLOAD HER

EU Kommissionens online klageportal kan anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores email adresse info@hobitik.dk.

Få nyhederne og tilbuddene i din e-mail

Hold dig opdateret med de nyeste varer i butikken